Bài thơ Tết đang vào nhà

Bài thơ Tết đang vào nhà

Nghe bài thơ Tết đang vào nhà là chúng ta hình dung ra hình ảnh ngày Tết.

Tết đang vào nhà

Hoa đào trước ngõ
Cười vui sáng hồng
Hoa mai trong vườn
Rung rinh cánh trắng
Sân nhà đầy nắng
Mẹ phơi áo hoa
Em dán tranh gà
Ông treo câu đối
Tết đang vào nhà
Sắp thêm một tuổi
Đất trời nở hoa.