TPBVSK Special Kid - Hỗ trợ tăng cường sức đề kháng và hệ miễn dịch của trẻ

- TPBVSK Special Kid giúp thông mũi, giảm ho, hỗ trợ tăng cường đề kháng, hỗ trợ giảm viêm đường hô hấp trên