TPBVSK Special Kid - Hỗ trợ hấp thu canxi, giúp bé cao lớn.

- TPBVSK Special Kid dạng nhỏ giọt.

- TPBVSK Special Kid Vitamine D3 - Xương răng chắc khỏe, cơ thể cứng cáp.

- TPBVSK Special Kid Vitamines D3 et K2 - Hỗ trợ hấp thu Canxi, giúp bé cao lớn.