TPBVSK Special Kid dạng Siro

- TPBVSK dạng siro 
- Nhập khẩu nguyên chai từ Pháp