Bài thơ “Đàn kiến nó đi”

Bài thơ “Đàn kiến nó đi”

Hãy cùng Special Kid đọc bài thơ “Đàn kiến nó đi” nhé!

Bài thơ “Đàn kiến nó đi” mượn hình ảnh đàn kiến đang đi để giáo dục cho các em tính kỷ luật, đưa các em vào nề nếp mỗi khi xếp hàng vào lớp, ra về hay đến những nơi công cộng.

mot dan kien nho

Một đàn kiến nhỏ
Chạy ngược chạy xuôi
Chẳng ra hàng một
Chẳng thành hàng đôi
Đang chạy bên này
Lại sang bên nọ
Cắm cổ cắm đầu
Kìa trông xấu quá
Chúng em vào lớp
Sánh bước hai hàng
Chẳng như kiến nọ
Rối tinh cả đàn.