Nhà Thuốc Long Châu 260 Hải Thượng Lãn Ông, Tỉnh Thanh Hóa

Nhà Thuốc Long Châu 260 Hải Thượng Lãn Ông, Tỉnh Thanh Hóa

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà Thuốc Long Châu 260 Hải Thượng Lãn Ông, Tỉnh Thanh Hóa

 

Địa chỉ: 260 Hải Thượng Lãn Ông, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Tags: hide
← Bài trước Bài sau →

Gửi thắc mắc cho chúng tôi