Nhà Thuốc Long Châu 65 Quang Trung, TP. Thanh Hóa

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà Thuốc Long Châu 65 Quang Trung, TP. Thanh Hóa

 

Địa chỉ: 65 Quang Trung, P. Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Tags: hide
Bài sau →

Gửi thắc mắc cho chúng tôi