Nhà Thuốc Long Châu 65 Quang Trung, TP. Thanh Hóa

Nhà Thuốc Long Châu 65 Quang Trung, TP. Thanh Hóa

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà Thuốc Long Châu 65 Quang Trung, TP. Thanh Hóa

 

Địa chỉ: 65 Quang Trung, P. Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Tags: hide
Bài sau →

Gửi thắc mắc cho chúng tôi