Nhà Thuốc Long Châu 228 Trần Phú, TP. Thanh Hóa

Nhà Thuốc Long Châu 228 Trần Phú, TP. Thanh Hóa

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà Thuốc Long Châu 228 Trần Phú, TP. Thanh Hóa

 

Địa chỉ: 228 Trần Phú, P. Lam Sơn, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Tags: hide
← Bài trước

Gửi thắc mắc cho chúng tôi