Nhà Thuốc Long Châu 813B Hà Hoàng Hổ, TP. Long Xuyên

Nhà Thuốc Long Châu 813B Hà Hoàng Hổ, TP. Long Xuyên

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà Thuốc Long Châu 813B Hà Hoàng Hổ, TP. Long Xuyên

 

Địa chỉ: 813B Hà Hoàng Hổ, P. Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Tags: hide
Bài sau →

Gửi thắc mắc cho chúng tôi