Nhà thuốc Phano 39 Lê Minh Ngươn, phường Mỹ Long

Nhà thuốc Phano 39 Lê Minh Ngươn, phường Mỹ Long

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà thuốc Phano 39 Lê Minh Ngươn, phường Mỹ Long

 

Địa chỉ: 39 Lê Minh Ngươn, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

 

Tags: hide
← Bài trước

Gửi thắc mắc cho chúng tôi