Nhà thuốc Phano 39 Lê Minh Ngươn, phường Mỹ Long

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà thuốc Phano 39 Lê Minh Ngươn, phường Mỹ Long

 

Địa chỉ: 39 Lê Minh Ngươn, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

 

Tags: hide
← Bài trước

Gửi thắc mắc cho chúng tôi