Nhà Thuốc Long Châu 65A-B Lê Minh Ngươn, TP. Long Xuyên

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà Thuốc Long Châu 65A-B Lê Minh Ngươn, TP. Long Xuyên

 

Địa chỉ: 65A-B Lê Minh Ngươn, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Tags: hide
← Bài trước Bài sau →

Gửi thắc mắc cho chúng tôi