Nhà thuốc Thái Bình - DS Nguyễn Thị Nga

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà thuốc Thái Bình - DS Nguyễn Thị Nga

 

Địa chỉ: Số 221 Nguyễn Lương Bằng - Phường Thanh Bình - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

 

Tags: hide
← Bài trước

Gửi thắc mắc cho chúng tôi