Nhà Thuốc Long Châu 213 Nguyễn Lương Bằng, P. Thanh Bình, Tỉnh Hải Dương

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà Thuốc Long Châu 213 Nguyễn Lương Bằng, P. Thanh Bình, Tỉnh Hải Dương

 

Địa chỉ: 213 Nguyễn Lương Bằng, P. Thanh Bình, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Tags: hide
Bài sau →

Gửi thắc mắc cho chúng tôi