Nhà Thuốc Long Châu 10-10A-12 Lý Thường Kiệt, Tỉnh Hải Dương

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà Thuốc Long Châu 10-10A-12 Lý Thường Kiệt, Tỉnh Hải Dương

 

Địa chỉ: 10-10A-12 Lý Thường Kiệt, P. Trần Phú, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Tags: hide
← Bài trước Bài sau →

Gửi thắc mắc cho chúng tôi