Nhà Thuốc Long Châu 89 Thiên Lôi, TP. Hải Phòng

Nhà Thuốc Long Châu 89 Thiên Lôi, TP. Hải Phòng

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà Thuốc Long Châu 89 Thiên Lôi, TP. Hải Phòng

 

Địa chỉ: 89 Thiên Lôi, P. Vĩnh Niệm, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Tags: hide
← Bài trước Bài sau →

Gửi thắc mắc cho chúng tôi