Nhà Thuốc Long Châu 173 Cát Cụt, TP. Hải Phòng

Nhà Thuốc Long Châu 173 Cát Cụt, TP. Hải Phòng

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà Thuốc Long Châu 173 Cát Cụt, TP. Hải Phòng

 

Địa chỉ: 173 Cát Cụt, P. Hồ Nam, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Tags: hide
← Bài trước

Gửi thắc mắc cho chúng tôi