Nhà Thuốc Long Châu 173 Cát Cụt, TP. Hải Phòng

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà Thuốc Long Châu 173 Cát Cụt, TP. Hải Phòng

 

Địa chỉ: 173 Cát Cụt, P. Hồ Nam, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Tags: hide
← Bài trước

Gửi thắc mắc cho chúng tôi