Nhà Thuốc Long Châu 70 Nguyễn Đức Cảnh, TP Hải Phòng

Nhà Thuốc Long Châu 70 Nguyễn Đức Cảnh, TP Hải Phòng

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà Thuốc Long Châu 70 Nguyễn Đức Cảnh, TP Hải Phòng

 

Địa chỉ: 70 Nguyễn Đức Cảnh, P. An Biên, Q. Lê Chân, TP. Hải Phòng

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Tags: hide
← Bài trước Bài sau →

Gửi thắc mắc cho chúng tôi