Nhà thuốc Phano P. 2, Q. 11, TPHCM

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà thuốc Phano P. 2, Q. 11, TPHCM

 

Địa chỉ: 347 Hàn Hải Nguyên, P. 2, Q. 11, TPHCM

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

 

Tags: hide
← Bài trước Bài sau →

Gửi thắc mắc cho chúng tôi