TPBVSK Special Kid - Hỗ trợ tăng cường thể lực và sức khoẻ cho trẻ.

- TPBVSK Special Kid - Giúp con cao lớn hơn, đề kháng khoẻ
- TPBVSK Special Kid - Uống một lần duy nhất vào buổi sáng.
- TPBVSK Special Kid - Nhập khẩu Pháp