Nhà thuốc Long Châu 176 Ông Ích Khiêm, Quận 11

Nhà thuốc Long Châu 176 Ông Ích Khiêm, Quận 11

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà thuốc Long Châu 176 Ông Ích Khiêm, Quận 11

 

Địa chỉ: 176 Ông Ích Khiêm, P. 5, Q. 11, TP. Hồ Chí Minh

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

 

Tags: hide
Bài sau →

Gửi thắc mắc cho chúng tôi