Nhà thuốc Long Châu 176 Ông Ích Khiêm, Quận 11

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà thuốc Long Châu 176 Ông Ích Khiêm, Quận 11

 

Địa chỉ: 176 Ông Ích Khiêm, P. 5, Q. 11, TP. Hồ Chí Minh

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

 

Tags: hide
Bài sau →

Gửi thắc mắc cho chúng tôi