Quầy thuốc Hà Thanh

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Quầy thuốc Hà Thanh

 

Địa chỉ: Ngã 3 Quán Gỏi, Bình Giang, Hải Dương

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

 

Tags: hide
← Bài trước Bài sau →

Gửi thắc mắc cho chúng tôi