PK Trinh Thanh ( Nguyễn Văn Thanh )

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

PK Trinh Thanh ( Nguyễn Văn Thanh )

 

Địa chỉ: 215 Lạc Long Quân, Trang Liệt, Bình Giang, Hải Dương

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

 

Tags: hide
← Bài trước

Gửi thắc mắc cho chúng tôi