Quầy thuốc Hiệp Hương

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Quầy thuốc Hiệp Hương

 

Địa chỉ: 315 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Kẻ Sặt, Hải Dương

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Tags: hide
Bài sau →

Gửi thắc mắc cho chúng tôi