Nhà Thuốc Long Châu 129 Hồng Sơn, Tỉnh Nghệ An

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà Thuốc Long Châu 129 Hồng Sơn, Tỉnh Nghệ An

 

Địa chỉ: 129 Hồng Sơn, P. Hồng Sơn, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Tags: hide
Bài sau →

Gửi thắc mắc cho chúng tôi