Nhà Thuốc Long Châu 129 Hồng Sơn, Tỉnh Nghệ An

Nhà Thuốc Long Châu 129 Hồng Sơn, Tỉnh Nghệ An

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà Thuốc Long Châu 129 Hồng Sơn, Tỉnh Nghệ An

 

Địa chỉ: 129 Hồng Sơn, P. Hồng Sơn, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Tags: hide
Bài sau →

Gửi thắc mắc cho chúng tôi