Nhà thuốc Phano Nghệ An

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà thuốc Phano Nghệ An

 

Địa chỉ: 99, Phạm Đình Toái, Xã Nghi Phú, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

 

Tags: hide
← Bài trước Bài sau →

Gửi thắc mắc cho chúng tôi