Nhà thuốc Phano P. 2, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

Nhà thuốc Phano P. 2, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà thuốc Phano P. 2, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

 

Địa chỉ: 76 Đinh Bộ Lĩnh, P. 2, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

 

Tags: hide
← Bài trước

Gửi thắc mắc cho chúng tôi