Nhà thuốc Phano P. 2, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà thuốc Phano P. 2, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

 

Địa chỉ: 76 Đinh Bộ Lĩnh, P. 2, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

 

Tags: hide
← Bài trước

Gửi thắc mắc cho chúng tôi