Phòng khám chuyên khoa nhi

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Phòng khám chuyên khoa nhi

 

Địa chỉ: Phố Sui Cộng Hòa, Chí Linh, Hải Dương

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

 

Tags: hide

Gửi thắc mắc cho chúng tôi