Nhà Thuốc Long Châu 264-266 Ông Ích Khiêm, TP. Đà Nẵng

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà Thuốc Long Châu 264-266 Ông Ích Khiêm, TP. Đà Nẵng

 

Địa chỉ: 264-266 Ông Ích Khiêm, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Tags: hide
← Bài trước Bài sau →

Gửi thắc mắc cho chúng tôi