Nhà Thuốc Long Châu 166 Ông Ích Khiêm, Q.Thanh Khê

Nhà Thuốc Long Châu 166 Ông Ích Khiêm, Q.Thanh Khê

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà Thuốc Long Châu 166 Ông Ích Khiêm, Q.Thanh Khê

 

Địa chỉ: 166 Ông Ích Khiêm, P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Tags: hide
Bài sau →

Gửi thắc mắc cho chúng tôi