Nhà thuốc An Khang Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú

Nhà thuốc An Khang Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà thuốc An Khang Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú

 

Địa chỉ: 2B Lê Khôi, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

 

Tags: hide
← Bài trước Bài sau →