Long Châu 338 Phú Thọ Hòa, Tân Phú

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Long Châu 338 Phú Thọ Hòa, Tân Phú

 

Địa chỉ: 338 Phú Thọ Hòa, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Tags: hide
← Bài trước Bài sau →

Gửi thắc mắc cho chúng tôi