Nhà thuốc Phano 95 Trần Mai Ninh, Phường 12, Quận Tân Bình

Nhà thuốc Phano 95 Trần Mai Ninh, Phường 12, Quận Tân Bình

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà thuốc Phano 95 Trần Mai Ninh, Phường 12, Quận Tân Bình

 

Địa chỉ: 95 Trần Mai Ninh, Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

 

Tags: hide
← Bài trước Bài sau →