Nhà Thuốc Long Châu 112-114 Trường Chinh, Tân Bình

Nhà Thuốc Long Châu 112-114 Trường Chinh, Tân Bình

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà Thuốc Long Châu 112-114 Trường Chinh, Tân Bình

 

Địa chỉ: 112-114 Trường Chinh, P. 12, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Tags: hide
← Bài trước Bài sau →