Nhà thuốc Long Châu 580 Cô Bắc

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà thuốc Long Châu 580 Cô Bắc

 

Địa chỉ: 580 Cô Bắc, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

 

Tags: hide
Bài sau →

Gửi thắc mắc cho chúng tôi