NGHỆ THUẬT NÓI ”KHÔNG” VỚI CON

👉👉 NÓI “KHÔNG” VỚI CON LÀ CẢ MỘT NGHỆ THUẬT
👩 “KHÔNG” là một từ ngắn gọn, súc tích nhưng không phải cha mẹ nào cũng biết áp dụng một cách đúng đắn, nhất là để từ chối một số yêu cầu vô lý từ phía trẻ con. Thay vì chỉ nói, bố mẹ hãy thực hiện:
💯 Giải thích trước khi từ chối
Nếu có thể, mẹ nên nhẹ nhàng giải thích cho con hiểu trước khi phải dùng đến quyền phủ quyết của cha mẹ.
💯 Lắng nghe lý lẽ của con
Khi mẹ đã nói “KHÔNG” nhưng bé vẫn khăng khăng đòi làm theo ý mình, hãy yêu cầu bé giải thích và thuyết phục bạn vì sao bé muốn làm việc đó.
💯 Cha mẹ phải nhất quán
Nếu đòi hỏi của trẻ là quá đáng, cả cha lẫn mẹ cần tỏ rõ sự nghiêm khắc; không nên cha thì đe nẹt còn mẹ lại bao bọc và bênh con.
💯 Thỏa thuận với con
Đa số trẻ con đều hay “có mới nới cũ”. Nếu con mẹ cũng không là ngoại lệ, mẹ cần áp dụng chiến thuật thoả thuận và làm rõ với con về những thứ mẹ sẽ mua và không mua cho chúng. Tuyệt đối tránh hứa mua cho con để qua chuyện vì trẻ thường sẽ không bao giờ quên những lời hứa đó.

← Bài trước Bài sau →

Gửi thắc mắc cho chúng tôi