Nhà Thuốc Long Châu 241 Nguyễn Huệ, Tỉnh Bình Định

Nhà Thuốc Long Châu 241 Nguyễn Huệ, Tỉnh Bình Định

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà Thuốc Long Châu 241 Nguyễn Huệ, Tỉnh Bình Định

 

Địa chỉ: 241 Nguyễn Huệ, P. Trần Phú, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Tags: hide

Gửi thắc mắc cho chúng tôi