Nhà Thuốc Long Châu 241 Nguyễn Huệ, Tỉnh Bình Định

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà Thuốc Long Châu 241 Nguyễn Huệ, Tỉnh Bình Định

 

Địa chỉ: 241 Nguyễn Huệ, P. Trần Phú, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Tags: hide

Gửi thắc mắc cho chúng tôi