Nhà Thuốc Long Châu 116 Trường Chinh, TP, Phủ Lý

Nhà Thuốc Long Châu 116 Trường Chinh, TP, Phủ Lý

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà Thuốc Long Châu 116 Trường Chinh, TP, Phủ Lý

 

Địa chỉ: 116 Trường Chinh, P. Minh Khai, TP. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Tags: hide

Gửi thắc mắc cho chúng tôi