Nhà Thuốc Long Châu 116 Trường Chinh, TP, Phủ Lý

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà Thuốc Long Châu 116 Trường Chinh, TP, Phủ Lý

 

Địa chỉ: 116 Trường Chinh, P. Minh Khai, TP. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Tags: hide

Gửi thắc mắc cho chúng tôi