Nhà Thuốc Long Châu 32 Ngô Quyền, TP. Huế

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà Thuốc Long Châu 32 Ngô Quyền, TP. Huế

 

Địa chỉ: 32 Ngô Quyền, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Tags: hide

Gửi thắc mắc cho chúng tôi