Nhà Thuốc Long Châu 32 Ngô Quyền, TP. Huế

Nhà Thuốc Long Châu 32 Ngô Quyền, TP. Huế

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà Thuốc Long Châu 32 Ngô Quyền, TP. Huế

 

Địa chỉ: 32 Ngô Quyền, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Tags: hide

Gửi thắc mắc cho chúng tôi