Nhà Thuốc Long Châu 836-838 Phú Riềng Đỏ, Tỉnh Bình Phước