Nhà Thuốc Long Châu TDP 10 Hữu Nghị, Tỉnh Quảng Bình

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà Thuốc Long Châu TDP 10 Hữu Nghị, Tỉnh Quảng Bình

 

Địa chỉ: TDP 10 Hữu Nghị, P. Nam Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Tags: hide

Gửi thắc mắc cho chúng tôi