Nhà Thuốc Long Châu TDP 10 Hữu Nghị, Tỉnh Quảng Bình

Nhà Thuốc Long Châu TDP 10 Hữu Nghị, Tỉnh Quảng Bình

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà Thuốc Long Châu TDP 10 Hữu Nghị, Tỉnh Quảng Bình

 

Địa chỉ: TDP 10 Hữu Nghị, P. Nam Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Tags: hide

Gửi thắc mắc cho chúng tôi