Nhà Thuốc Long Châu 120 Hàm Nghi, TP. Đông Hà

Nhà Thuốc Long Châu 120 Hàm Nghi, TP. Đông Hà

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà Thuốc Long Châu 120 Hàm Nghi, TP. Đông Hà

 

Địa chỉ: 120 Hàm Nghi, P. 5, TP. Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Tags: hide

Gửi thắc mắc cho chúng tôi