Nhà Thuốc Long Châu 120 Hàm Nghi, TP. Đông Hà

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà Thuốc Long Châu 120 Hàm Nghi, TP. Đông Hà

 

Địa chỉ: 120 Hàm Nghi, P. 5, TP. Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Tags: hide

Gửi thắc mắc cho chúng tôi