Nhà thuốc Phano Bình Dương

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà thuốc Phano Bình Dương

 

Địa chỉ: 64, 68, đường N2, Khu phố Thống Nhất 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

 

Tags: hide

Gửi thắc mắc cho chúng tôi