Nhà thuốc Phano Hoàn Mỹ Đà Lạt

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà thuốc Phano Hoàn Mỹ Đà Lạt

 

Địa chỉ: Nhà thuốc bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Lạt, số 156 đường Mimosa, P.10, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

 

Tags: hide

Gửi thắc mắc cho chúng tôi