Nhà thuốc Phano Cà Mau

Nhà thuốc Phano Cà Mau

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà thuốc Phano Cà Mau

 

Địa chỉ: Số 06 Lê Lai, khóm 3, P. 2, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

 

Tags: hide
← Bài trước