Nhà Thuốc Long Châu 17 Trần Lựu, Tỉnh Bắc Ninh

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà Thuốc Long Châu 17 Trần Lựu, Tỉnh Bắc Ninh

 

Địa chỉ: 17 Trần Lựu, P. Thị Cầu, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Tags: hide
Bài sau →

Gửi thắc mắc cho chúng tôi