Nhà Thuốc Long Châu 17 Trần Lựu, Tỉnh Bắc Ninh

Nhà Thuốc Long Châu 17 Trần Lựu, Tỉnh Bắc Ninh

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà Thuốc Long Châu 17 Trần Lựu, Tỉnh Bắc Ninh

 

Địa chỉ: 17 Trần Lựu, P. Thị Cầu, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Tags: hide
Bài sau →

Gửi thắc mắc cho chúng tôi