Nhà Thuốc Long Châu 104 Lý Thái Tổ, Tỉnh Bắc Giang

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà Thuốc Long Châu 104 Lý Thái Tổ, Tỉnh Bắc Giang

 

Địa chỉ: 104 Lý Thái Tổ, P. Trần Phú, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Tags: hide

Gửi thắc mắc cho chúng tôi