Nhà Thuốc Long Châu 104 Lý Thái Tổ, Tỉnh Bắc Giang

Nhà Thuốc Long Châu 104 Lý Thái Tổ, Tỉnh Bắc Giang

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà Thuốc Long Châu 104 Lý Thái Tổ, Tỉnh Bắc Giang

 

Địa chỉ: 104 Lý Thái Tổ, P. Trần Phú, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Tags: hide

Gửi thắc mắc cho chúng tôi