Nhà thuốc Long Châu 28 Phú Châu, Tam Phú, Thủ Đức

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà thuốc Long Châu 28 Phú Châu, Tam Phú, Thủ Đức

 

Địa chỉ: 28 Phú Châu, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Tags: hide
← Bài trước Bài sau →

Gửi thắc mắc cho chúng tôi