Nhà thuốc Long Châu 28 Phú Châu, Tam Phú, Thủ Đức

Nhà thuốc Long Châu 28 Phú Châu, Tam Phú, Thủ Đức

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà thuốc Long Châu 28 Phú Châu, Tam Phú, Thủ Đức

 

Địa chỉ: 28 Phú Châu, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Tags: hide
← Bài trước Bài sau →

Gửi thắc mắc cho chúng tôi