Nhà Thuốc Long Châu 65 Nguyễn Văn Thoại, Q. Sơn Trà

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà Thuốc Long Châu 65 Nguyễn Văn Thoại, Q. Sơn Trà

 

Địa chỉ: 65 Nguyễn Văn Thoại, P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Tags: hide

Gửi thắc mắc cho chúng tôi