Nhà Thuốc Long Châu 65 Nguyễn Văn Thoại, Q. Sơn Trà

Nhà Thuốc Long Châu 65 Nguyễn Văn Thoại, Q. Sơn Trà

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà Thuốc Long Châu 65 Nguyễn Văn Thoại, Q. Sơn Trà

 

Địa chỉ: 65 Nguyễn Văn Thoại, P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Tags: hide

Gửi thắc mắc cho chúng tôi