Nhà Thuốc Long Châu 125 Quang Trung, TP. Cần Thơ

Nhà Thuốc Long Châu 125 Quang Trung, TP. Cần Thơ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà Thuốc Long Châu 125 Quang Trung, TP. Cần Thơ

 

Địa chỉ: 125 Quang Trung, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

Tags: hide
← Bài trước Bài sau →