Nhà Thuốc GLEE DS L1-04 Almaz Market

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nhà Thuốc GLEE DS L1-04 Almaz Market

 

Địa chỉ: L1-04 Almaz Market, đường Hoa Lan, khu đô thị Vinhomes, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

 

THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG

 

8 giờ 00 - 22 giờ (kể cả CN và ngày lễ)

####

Tham khảo nếu chưa biết đường đi:

 

Tags: hide

Gửi thắc mắc cho chúng tôi